የክፍያ ማረጋገጫ ይህንን ቅጽ የክፍያውን ሂደት ከጨረሱ ብቻ ይሙሉ !
ትዕዛዙን ያስያዙትን ሰው ኢሜይል ያስገቡ !
ሙሉ ስም:
ቁጥር:
ቀን:
!!! ከታች ያለውን ቅፅ በጥንቃቄ ይሙሉ !!!
ሙሉ ስም:
ኢሜይል: